top of page

70s, 80s, 90s Disco Party's

35+


Huisregels Club NUL 10


- De minimum leeftijd is 30 jaar. U dient dit, in geval van twijfel, middels legitimatie te kunnen aantonen. U dient in het bezit te zijn van geldige legitimatie.

- Onze gasten dienen correct gekleed te zijn. Een nette spijkerbroek valt hier ook onder.
Geen sportkleding of gympen; geen kapotte kleding, geen petjes, geen vuile kleding of onverzorgd uiterlijk.

- Wij behouden ons het recht voor om groepen te weigeren. Indien het binnen te druk is behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.

- Het is verplicht medewerking te verlenen bij controles op wapen – en drugsbezit.

- Alle aanwijzingen van medewerkers van dit bedrijf die verband houden met huisregels moeten  direct worden opgevolgd.

- Er zijn binnen geen vaste zitplaatsen.


- De dansvloer is er om te dansen en niet om te drinken.

- Het is verboden om: (soft)drugs in bezit te hebben, gebruiken of te verhandelen,
wapens of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden te bezitten,
geweld te gebruiken of met geweld te dreigen, discriminerende opmerkingen te maken,
door woord of gebaar iemand (seksueel) te intimideren, beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).

- Het is niet toegestaan: eigen drank of etenswaren mee naar binnen te brengen,
glaswerk mee naar buiten te nemen, om werkruimtes (keuken, magazijn of andere zalen e.d.) te betreden geluids) overlast te veroorzaken in de directe omgeving van het bedrijf.

- De toegang kan geweigerd worden als U: aangeschoten of dronken bent,
de toegang eerder is ontzegd (ontzegging is gegeven), niet meewerkt aan controles op wapens en drugs en niet kan legitimeren.

- Bij het plegen van misdrijven: wordt u aangehouden en worden relevante goederen (drugs- wapens) in beslag genomen, wordt u direct overgedragen aan de politie & doen wij aangifte.

- Bij niet naleving van onze huisregels: wordt u uit de zaak verwijderd en zal u de toegang tot de zaak worden ontzegd en wordt bij huisvredebreuk de politie ingeschakeld.

- Club Nul 10 maakt foto’s en filmopnames, met het kopen van een toegangsticket stemt u in met het gebruik van foto- en filmbeelden door Club NUL 10 op de facebook pagina van Club NUL 10 en de website van Club NUL 10. Uitsluitend op een schriftelijlk verzoek van de bezoeker strekkend tot een verbod op verspreiding van gemaakte opnamen van de bezoeker zal Club NUL 10 overgaan tot het verwijderen van deze opname.

- Club NUL 10 draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de persoonlijke bezittingen van haar bezoekers.

 
Klachten kunt u schriftelijk melden bij de directie.
Directie Club NUL 10 VOF

 
bottom of page